קו הנוף

תכנון עיצוב והקמת גנים

 

דף הבית >> כתבות >> סטנדרטים לקביעת מחירו של עץ קיים

סטנדרטים לקביעת מחירו של עץ קיים / שלמה כרמי

נשאלת השאלה - כיצד נדע מהו ערכו הכספי של עץ ותיק הקיים בחצר ביתנו ?

או מה קורה כאשר ממע"צ באים ועוקרים לכם עץ קיים ובמקומו עתיד להיסלל כביש חדש ? מהו הפיצוי הנדרש בגין הפגיעה בעץ ?

לפני שנקבע ונחשב את מחירו של העץ יש להכיר מספר פרמטרים :

מה מצב העץ :

בעניין זה יש לבדוק כיצד בנוי העץ ? האם הוא מעוצב נכון ? מה מצב קליפת העץ ? מה מצב הזרועות ? האם העץ נזקק בעבר

לטיפולים אורטופדיים כלשהם ?

מיקום העץ :

למיקום העץ ישנה חשיבות נוספת בקביעת ערכו .כך למשל מחירו של עץ שעומד בשדרה ברחוב ראשי , הינו גבוה יותר מערכו של אותו

עץ שעומד כך סתם בחורשה  מרובת עצים .

ערך הזן :

בעניין זה יש לציין כי ערכו של עץ משתנה מזן לזן . לדוגמא עץ אלון שהינו עץ חזק ובעל עצה קשה , מחירו יהיה גבוה יותר מאשר עץ

איזדרכת למשל .הפרמטרים המצויינים לעיל נמדדים בערכים שבין :( 1 - 0.1  ) עץ האלון במקרה זה יקבל את הערך  0.9 לעומת

עץ האיזדרכת אשר יקבל ערך נמוך יותר בשיעור של 0.4 וזאת בעניין ערך הזן .

גודל העץ :

הפרמטר האחרון הינו גודל העץ .כך למשל ערכו של עץ בן 17 שנה גבוה כמובן הרבה יותר מאשר אותו עץ בין 3 שנים .

את הפרמטר של גודל העץ מכמתים על ידי חישוב שטח חתך הגזע בסמ"ר וזאת בגובה של 140 ס"מ מפני הקרקע .

כל סמ"ר = 5$ .

לאחר שיש בידינו את כל 4 הפרמטרים שצויינו לעי"ל ניתן להציבם בנוסחה וזאת על מנת לקבל את ערכו האמיתי של העץ .

                                            ( גודל העץ ) * ( מיקום העץ ) * ( מצב העץ ) *  (ערך הזן )   =   ערכו של העץ בדולרים

להל"ן דוגמא לחישוב ערכו הכספי של העץ  מכנף נאה  - ( tipuana - tipu) שהיקף הגזע שלו הוא 1.5 מטר ומיקומו הוא בחזית

בית ספר . מדובר בעץ ממשפחת הפרפרניים ,העץ פורח בצהוב .ערך הזן במקרה של המכנף נאה אינו גבוה . הפרמטר שיוחס לו

הינו: (0.4 )העץ נימצא כשהוא מעוצב כהלכה ,בעל זרועות יפות , וקליפת העץ נמצאה במצב טוב .ולכן הפרמטר שיוחס במקרה

זה לעץ =( 0.8 ). מאחר והעץ ממוקם בחזית של בית הספר אזי הפרמטר שיוחס לו הינו( 0.6  ).

היות וציינתי כי היקף הגזע שנמדד = 1.5 מטר מכך נובע כי שטח חתך העץ בסמ"ר הינו 1778 סמ"ר .

מאחר וכל סמ"ר =5$  ניתן להציב הכל בנוסחה ולמצוא את ערכו הכספי של עץ זה :

                                                         1,707$ = ( 5$ ) * (1778 סמ"ר) *( 0.6 ) * (0.8 ) * (0.4 ) =  ערכו של העץ בדולרים

 

כאן המקום לציין כי בבואנו לחשב את הפרמטר של גודל העץ , יש להעזר במספר נוסחאות וחישובים קלים .

מאחר ומטרת הכתבה לא הייתה שיעור בחשבון ,נמנעתי מלפרט ולתאר את הנוסחאות והחישובים המלאים בעניין זה .

לאלה מביניכם המעונינים לקבל הסבר מפורט בעניין  , ניתן ליצור עימי קשר .

 

לייבסיטי - בניית אתרים